Temsilcilik Sözleşmesi

1. Taraflar
 
a) www.networkkulubu.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten  www.networkkulubu.com (Bundan böyle “Network Kulübü” olarak anılacaktır).
 
b) www.networkkulubu.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı bundan böyle (“TEMSİLCİ“) olarak anılacaktır.
 
2. Sözleşmenin Konusu
 
İşbu Sözleşme’nin konusu Network Kulübü’nün sahip olduğu internet sitesi www.networkkulubu.com ‘dan TEMSİLCİ’nin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.
 
3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
 
3.1. TEMSİLCİ, www.networkkulubu.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Network Kulübü’nün bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
 
3.2. TEMSİLCİ, Network Kulübü tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, TEMSİLCİ’nin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Network Kulübü’ne karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Network Kulübü’nün söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.
 
3.3. TEMSİLCİ, www.networkkulubu.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran TEMSİLCİ’yi bağlayacaktır.
 
3.4. TEMSİLCİ, www.networkkulubu.com internet sitesini hiç bir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca TEMSİLCİ, başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.
 
3.5. www.networkkulubu.com internet sitesinde temsilciler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen temsilcilerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Network Kulübü’nü hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Network Kulübü’nün, TEMSİLCİ’nin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle TEMSİLCİ’nin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 
3.6. Network Kulübü, TEMSİLCİ verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve TEMSİLCİ yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. TEMSİLCİ, www.networkkulubu.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Network Kulübü’den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.
 
3.7. TEMSİLCİ, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen TEMSİLCİ’ye aittir.
 
3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden TEMSİLCİ, işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Network Kulübü’nü bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Network Kulübü’nün TEMSİLCİ’ye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
 
3.9. Network Kulübü’nün her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde TEMSİLCİ’nin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. TEMSİLCİ işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Network Kulübü’nün hiçbir sorumluluğu yoktur.
 
3.10. www.networkkulubu.com internet sitesi yazılım ve tasarımı Network Kulübü mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar TEMSİLCİ tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.
 
3.11. Network Kulübü tarafından www.networkkulubu.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.
 
3.12. Network Kulübü kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda temsilcilerin kişisel bilgilerini kullanabilir. Network Kulübü, TEMSİLCİ’nin www.networkkulubu.com internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.
 
3.13. Network Kulübü’ne üye / temsilci olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında Network Kulübü, 0850 840 3556 numara ve www.networkkulubu.com tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. TEMSİLCİ, Network Kulübü’ne üye / temsilci olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel bilgilerinin ve temsilci ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, paylaşılmasına, Network Kulübü tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. TEMSİLCİ aksini bildirmediği sürece TEMSİLCİ’ liğinin iptal, sözleşmenin tek taraflı feshinde dahi, temsilciliğini sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, paylaşılmasına, Network Kulübü tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. TEMSİLCİ aksini bildirmediği sürece Network Kulübü’nün kendisi ile internet, telefon, SMS, vb iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. TEMSİLCİ yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve Network Kulübü’nü sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. TEMSİLCİ veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini (http://onay.li/YH59) link üzerinden iptal edebilir.
 
3.14. Network Kulübü, TEMSİLCİ’nin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya Network Kulübü’ne tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) Network Kulübü ve Network Kulübü web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.
 
3.15. Network Kulübü web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda TEMSİLCİ, Network Kulübü web Sitesi’ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.
 
3.16. Network Kulübü, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, temsilcilere sağlanan herhangi bir hizmeti, kazanç sistemini, prim sistemini, kariyer sistemini değiştirme ya da sona erdirme veya Network Kulübü web Sitesi’nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.
 
3.17. Network Kulübü, temsilcilik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm temsilciler bakımından hüküm ifade edecektir.
 
3.18. Taraflar, Network Kulübü’ne ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287’ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.
 
3.19. Temsilci, Network Kulübü’ne üye olduktan sonra temsilcilere sağlanan kazanç sistemi, prim sistemi, kariyer sistemi ve/veya herhangi belirtilmeyen işleyişe ait her türlü sistemin işleyişini kabul etmiş olur. Network Kulübü işleyişi değiştirme ya da sona erdirme hakkını saklı tutar.
 
3.20. Network Kulübü, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, temsilcilerin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, TEMSİLCİ işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.
 
4. Sözleşmenin Feshi
 
İşbu sözleşme TEMSİLCİ’nin üyeliğini iptal etmesi veya Network Kulübü tarafından temsilciliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Network Kulübü, TEMSİLCİ’nin temsilcilik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda TEMSİLCİ’nin temsilciliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir. TEMSİLCİ’nin üyeliğini tek taraflı feshedebilmesi için, ”TEMSİLCİ İPTAL” yazarak 0850 840 3556 numaraya sponsor kodu ya da kullanıcı adı, ad soyad ve telefon numarasını sms atıp, temsilciliğini iptal edebilecek ve sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.
 
5. İhtilaflerin Halli
 
İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflerde Tüketici Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
 
6. Yürürlük
 
TEMSİLCİ’nin, temsilcilik kaydı yapması TEMSİLCİ’nin temsilcilik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve temsilcilik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme TEMSİLCİ’nin temsilci olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

İletişim Onayı

İletişim bilgilerim kullanılarak “0850 840 3556 numara ile sosyonet.net ve networkkulubu.com” tarafından mal veya hizmetlere ilişkin pazarlama ve tanıtım amaçlı haberleşme yapılmasına izin veriyorum.

Network Kulübü’ne üye / temsilci olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında Network Kulübü, 0850 840 3556 numara ve www.networkkulubu.com tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. TEMSİLCİ, Network Kulübü’ne üye / temsilci olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel bilgilerinin ve temsilci ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, paylaşılmasına, Network Kulübü tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. TEMSİLCİ aksini bildirmediği sürece TEMSİLCİ’ liğinin iptal, sözleşmenin tek taraflı feshinde dahi, temsilciliğini sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, paylaşılmasına, Network Kulübü tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. TEMSİLCİ aksini bildirmediği sürece Network Kulübü’nün kendisi ile internet, telefon, SMS, vb iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. TEMSİLCİ yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve Network Kulübü’nü sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. TEMSİLCİ veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini Network Kulübü’ne Plasiyer / Temsilci / Sponsor kodunu yazarak, isteğini detaylı bir şekilde [email protected] adresine e-posta, 0850 840 3556 numaraya sms atarak ya da http://onay.li/YH59 link üzerinden iptal edebilir.